hoi!

K3 en de Grote Massaflauwekul


Op een dag...

...keek ik naar het NOS Journaal toen er een kort item over K3 voorbij kwam. Wat bleek? Bij de Bond tegen het Vloeken waren klachten binnen gekomen over de meidengroep. Als je hun liedje "Oma's aan de top" achterstevoren afspeelde kreeg je vreemde teksten te horen. Ze lieten het even horen, eerst gewoon afgespeeld, en toen achterstevoren. Volgens de ondertiteling hoorde je "grote massamoord, just against a life, godverdomme leuk", dat soort fraais. De uitzending kun je nog terugzien op op omroep.nl, het item start bijna aan het einde van de uitzending, vanaf 5:25.

Mijn mond viel open!

Nee, niet omdat K3 tot dit soort praktijken in staat zou zijn. Ik was stomverbaasd, en eerlijk gezegd ook geïrriteerd. Hadden ze nou echt niet door dat dit verhaal van geen kanten klopte...? Als je bijvoorbeeld "top" omdraait hoor je echt geen "god", om maar wat te noemen!

Uit een korte zoektocht op internet bleek dat dit verhaal al een paar jaar circuleerde. Het ene webblog papegaaide de andere na. Op fora was er al uitgebreid over gediscussieerd.

Het duurde ook niet lang voordat er op Youtube filmpjes verschenen waarin pubers hun inspiratieloze creativiteit combineerden met achterstevoren gedraaide K3-muziek. Tot verdriet van mijn dochtertje verdrongen ze zelfs de filmpjes van de echte K3 op de zoeklijsten van Youtube. Weer eens wat anders dan een gesloopte speeltuin...

Er werd hier en daar wel een beetje tegen gesputterd, maar niemand ging er serieus tegenin. De meeste mensen zijn er blijkbaar rotsvast van overtuigd dat ze "grote massamoord" etc. horen. Blijkbaar was de illusie heel overtuigend.

Dan zit er dus niets anders op: ik moet deze flauwekul zelf ontkrachten. Nooit gedacht dat ik het nog eens op zou moeten nemen voor K3...

Eerst even een toelichting

Als je het woord "oma" opneemt en achterstevoren afspeelt hoor je "amo". Niet zo moeilijk, dat zie je zo, maar je kunt het ook stapsgewijs beredeneren:

  1. In het woord "oma" hoor je achtereenvolgens de klanken: oo - m - aa
  2. Deze klanken zet je in omgekeerde volgorde: aa - m - oo
  3. Je plakt de klanken weer aan elkaar en je krijgt "amo".

Ik laat dit simpele voorbeeld zien om er mee aan te geven dat deze redeneerwijze goed bruikbaar is. Het is ook toepasbaar op langere woorden en zinnen.

Het is net als wanneer je een filmpje hebt van iemand die een appel eet en deze achterstevoren afspeelt: dan komt er niet opeens een citroen uit z'n mond. Met tekst is dat precies eender, als je zang of spraak achterstevoren afspeelt klinkt dat misschien onnatuurlijk, onwerkelijk en misschien zelfs spookachtig, maar er komen geen klanken tevoorschijn die niet zijn opgenomen.

Er is wel één ding waar je goed op moet letten: je moet uitgaan van de uitgesproken klanken, en niet de letters. Je moet je met name goed realiseren dat je de "e" vaak niet uitspreekt als de "e" in "net" of als de "ee" in "neet" maar als de "u" in "nut". Dat geldt voor de e in "de", de laatste e in "feesten", de laatste e in "treuren", de e in "tranen" en de e in "gestopt". Deze woorden komen allemaal voor in het liedje "Oma's aan de top".

Als je bijvoorbeeld het woord "feesten" opneemt en achterstevoren afspeelt krijg je geen "netseef". De klanken van "feesten" zijn f - ee - s - t - u - n. Als je dat omdraait krijg je n - u - t - s - ee - f, dus dat klinkt als "nutseef".

Verder wordt ook de "eu" in "treuren" uitgesproken als de "u" in "nut", dus niet als de eu in "neut". Je kunt het het beste horen als je het volgende hardop leest: "treuren en nut, treuren en neut". De klanken van "treuren" zijn dus t - r - u - r - u - n. Als je dat omdraait krijg je n - u - r - u - r - t, dus dat klinkt als "nurrurt".

Oké, nu even de handen uit de mouwen. We gaan het hele refrein ontleden en omdraaien.De geluidsfragmenten, hieronder aangeduid met , bevatten allemaal een stukje muziek dat normaal en achterstevoren wordt afgespeeld met daartussen een korte pauze.

1. "Oma's aan de top..."

Als je de klanken van de woorden "oma's aan de top" los van elkaar schrijft krijg je

oo - m - aa - s - aa - n - d - u - t - o - p (u als de "u" in "put", o als de "o" in "top")

Als je dit achterstevoren zet krijg je

p - o - t - u - d - n - aa - s - aa - m - oo

Dit klinkt dus als "potud na samo" . Geen "grote massamoord" dus!

2. "...het feesten kan niet op..."

De twee n-en van "kan niet" zijn op het gehoor nauwelijks van elkaar te onderscheiden, dus die beschouwen we verder als één "n".

Als je de klanken los van elkaar schrijft krijg je

h - e - t - f - ee - s - t - u - n - k - a - n - ie - t - o - p (e als de "e" in "met", a als de "a" in "kan")

Als je dit achterstevoren zet krijg je

p - o - t - ie - n - a - k - n - u - t - s - ee - f - t - e - h

De "h" aan het eind hoor je nauwelijks. Dus dit klinkt als "potie nak nutseef te" . De interpretaties die ik op internet vond liepen uiteen: "god die laat je zitten", "bodies I can see", "het is toch niet dat je het ziet".

3. "...met oma's aan de top..."

Dit geeft:

m - e - t - oo - m - aa - s - aa - n - d - u - t - o - p

Als je dit achterstevoren zet krijg je

p - o - t - u - d - n - aa - s - aa - m - oo - t - e -m

Dit is vrijwel hetzelfde als het eerste zinnetje, alleen is het woordje "met" vooraan toegevoegd. Dus achterstevoren afgespeeld verschijnt "tem" aan het eind: "potud na samo tem" . Als je goed luistert hoor je dat ook.

4. "...treuren wordt een flop..."

Over de uitspraak van "treuren" heb ik het hierboven al gehad.

Dit geeft:

t - r - u - r - u - n - w - o - r - t - u - n - f - l - o - p

Als je dit achterstevoren zet krijg je

p - o - l - f - n - u - t - r - o - w - n - u - r - u - r - t

Dus dit klinkt als "polf ne trow nurrurt" . N.b.: dit is het fragment waar de Bond tegen het vloeken vooral over viel, omdat dit zou klinken als "godverdomme leuk"! Oordeel zelf, zou ik zeggen...

5. "...want tranen zijn gestopt..."

Even terzijde: ik heb op meerdere webpagina's gezien dat deze tekst verkeerd werd weergegeven als "tranen zeggen stop". Dus hier wordt de normaal afgespeelde tekst al verkeerd verstaan!!!

Dit geeft:

w - a - n - t - r - aa - n - u - n - z - ij - n - g - u - s - t - o - p - t

Als je dit achterstevoren zet krijg je

t - p - o - t - s - uh - g - n - ij - z - n - u - n - aa - r - t - n - a - w

Dus dit klinkt als "tpotsug nijs ne naart naw". De interpretaties die ik vond spreken elkaar sterk tegen: "God against all life", "We just against a life", "Het is gods echter waar", "God ge zijt te laat"....

6. "...met oma's aan de top..."

Die hebben we al gehad, dus nog een keer "potud na samo tem" . Inderdaad... weer geen "massamoord".

En dan nog een keer in z'n geheel

In het volgende fragment hoor je het refrein in z'n geheel, en vervolgens in z'n geheel achteruit. De 6 zinnetjes in het refrein komen ook in omgekeerde volgorde, dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 wordt 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Hier is de muziek , hieronder de tekst. Meezingen is voor eigen risico :-)

Oma's aan de top
Het feesten kan niet op
Met oma's aan de top
Treuren wordt een flop
Want tranen zijn gestopt
Met oma's aan de top

Potud na samo tem
Tpotsug nijs ne naart naw
Polf ne trow nurrurt
Potud na samo tem
Potie nak nutseef te
Potud na samo


Tenslotte...

Zoals je ziet bevat "Oma's aan de top" helemaal geen enge boodschappen. Als je het helemaal ontrafelt blijft er niets meer van over. Het is alleen maar schijn...

Ik zal echter de laatste zijn om te beweren dat al die mensen die toch echt "grote massamoord" denken te horen dom of achterlijk zijn. Dat zou wel heel arrogant zijn, want IEDEREEN, dus ook ik, is vatbaar voor illusies. De kunst is echter om illusies te leren herkennen, en een beetje nadenken en een skeptische blik willen ook wel helpen.

Maar...één mysterie blijft nog onopgelost. Welke zielepoot heeft (mogelijk urenlang) muziek van K3 achterstevoren zitten af te spelen, speurend naar verborgen teksten? Weet je wat... laat maar. Ik wil het niet eens weten.

Jacco, maart 2007

reacties:


eXTReMe Tracker